فیلم و صوت
 
 
 
 
گوش هایی که نمی شنوند! هسته ای بهانه است...  

گوش هایی که نمی شنوند! هسته ای بهانه است...  

رهبر انقلاب از ابتدای سال بارها این قضیه را یاد آوری کردند که مشکل ما و امریکا مبنایی است و قضیه هسته ای بهانه است ولی دولت مردان احساس ضعف کردند و راه حل مشکلات کشور را در مذاکره میبینند.

 
 
استاد رحیم پور ازغدی؛ مرثیه بدون حماسه، خیانت به امام حسین(ع)  

استاد رحیم پور ازغدی؛ مرثیه بدون حماسه، خیانت به امام حسین(ع)  

باید همان ابتدا مشخص کنید: مرثیه و اشک در رسای مظلومیت قهرمان قهرمانان یا اشک در رسای یک آدم بیچاره پرپرشده!!! / اشک و مرثیه امام حسین(ع) باید حماسی باشد و مرثیه غیر حماسی خیانت به امام حسین علیه السلام ...