فعالیت بحرینی های مقیم ایران در مناطق سیل زده خوزستان

مهر , 25 فروردين 1398 ساعت 14:01


پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: جمعی از بحرینی های مقیم ایران در قالب گروه جهادی به مردم سیل زده خوزستان امدادرسانی کردند.

 
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان
فعالیت بحرینی های مقیم ایرانی در مناطق سیل زده خوزستان

م
 


کد مطلب: 406310

آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/gallery/406310/1/

هم اندیشی
  http://www.hamandishi.ir