پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 4 خرداد 1398 ساعت 15:31 http://www.hamandishi.ir/news/406839/ -------------------------------------------------- عنوان : محورهای بیانات مقام معظم رهبری در دیدار طلاب حوزه‌های علمیه -------------------------------------------------- متن : محورهای بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار طلاب حوزه های علمیه (18/02/1398) 1. ترویج و تحقق معارف اسلام در جامعه، وظیفهی حوزهها و علمای دین 1/1. علما در مقام ورثه ی انبیا باید برای عملی شدن توحید و اقامه ی قسط، مجاهدت کنند. 2/1. وظیفه حوزههای علمیه در شناساندن معارف دینی به مردم و محقق کردن معارف دینی در متن زندگی مردم. - همراهی حوزه با امام ره برای تشکیل نظام اسلامی، دقیقاً جزو وظایف ذاتی و هویتی حوزه بود. 3/1. بعد از تشکیل نظام اسلامی باید دولت، جامعه و تمدنِ حقیقی اسلامی به وجود آید که حوزه ها در این روند مسئولیت سنگینی دارند که باید با فکر و تعمق، این وظایف را درک و برای اداء آنها برنامه ریزی و تلاش کنند. 4/1. طلاب و روحانیون باید با افزایش معرفت جامعه، گفتمانهای انقلابی را تقویت کنند. 2. حوزههای علمیه، بایدها و نبایدها 1/2. حوزه، مرکزِ پرورش عالمان دینی است که با تسلط بر معارف اسلامی برای تحقق اسلام وارد میدان عمل شوند. بنابراین همه ی برنامه ریزی ها و کارهای حوزه باید در چارچوب این هویت و شاکله ی اصلی انجام شود. 2/2. جهت دادن به نحوه ی استفاده از علوم طبیعی در جامعه از دیگر وظایف حوزه ها است. 3/2. اجتهاد، روش نظام مندِ درک و استنباط معارف از منابع نقلی و عقلی است و عالم دین باید بداند معارف و حقایق دینی را چگونه از منابع به دست آورد. 4/2. پرورش قوه ی اجتهاد، نیازمندِ کار و تمرین فراوان است و اگر این مِتُد درست آموخته شود، ارزشهای اخلاقی نیز درست استنباط میشود. 5/2. اختلاف نظر در حوزه ها در مسائل عملی، جهت گیری های فکری و مسائل سیاسی اشکالی ندارد؛ اما مهم این است که این اختلافات مدیریت شود تا به درگیری و تشنّج منجر نشود. 6/2. تمرکز اصلی باید بر اجرایی و عملی شدن برنامه جامع حوزه ی علمیه قرار گیرد. 3. وظایف طلاب، اساتید و مدیران حوزه 1/3. طلبه های جوان باید ادب را نسبت به بزرگان حوزه و مراجع تقلید حفظ کنند؛ و بزرگان حوزه هم باید حلم و تحمّل را نسبت به جوانها در نظر داشته باشند. 2/3. طلاب، منشور روحانیت امام خمینی رحمه الله را مکرّر بخوانند. 3/3. تأسیس بانک اطلاعات ظرفیتها و خلاقیتهای طلاب جوان جهت استفاده از این ظرفیتها، پیشنهاد خوبی است. 4/3. فقه، استخوان بندی و ستون فقرات زندگی اجتماعی و سیاسی است و تخصص گرایی در این زمینه، نتایج خوبی خواهد داشت؛ اما نواقصی نیز دارد که باید با ایجاد برخی از علوم بین رشته ای و مانند آنها جبران شود. 5/3. حضور چند ده هزار طلبه ی فاضل خواهر در خانواده ها و در میان زنان جامعه بسیار مغتنم است، ضمن آنکه باید از ظرفیت این طلاب در مراکز رسمی و فرهنگی استفاده شود.