پایگاه هم اندیشی یاران انقلاب اسلامی 23 دی 1399 ساعت 8:53 http://www.hamandishi.ir/news/419359/ -------------------------------------------------- عنوان : دادخواست اعتراض قانونی سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد هفت تپه -------------------------------------------------- براساس نامه سرپرست سازمان خصوصی‌سازی دادخواست اعتراض قانونی سازمان خصوصی‌سازی پیرامون فسخ قرارداد هفت تپه به دادگاه ارائه شد. متن : پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:حسن علایی عضو هیأت عامل و سرپرست سازمان خصوصی سازی دادخواست اعتراضی این سازمان را پیرامون فسخ قرارداد هفت تپه در شعبه قضایی مربوطه ارائه کرد. براساس این دادخواست در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 38 مورخ 8 دی 99 صادره از هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های اصل 44 که طی آن خواسته سازمان خصوصی سازی مبنی بر اعلام فسخ و تأیید و تنفیذ قرارداد واگذاری مورخ 18 اسفند 94 موضوع واگذاری 95درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به انضمام سهام ترجیحی جذب نشده به میزان 4.8 درصد و استرداد سهام، سود سهام دریافت شده، ثبت در دفتر سهام شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات وارده پذیرفته نشده و حکم به رد دعوی سازمان خصوصی سازی صادر شده است. اکنون ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر به رأی صادره اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره را دارد. ضمناً لایحه تکمیلی سازمان خصوصی سازی متعاقباً تقدیم خواهد شد. ش