تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۲
 

اقتصاد مقاومتی می خواهد به همه رفتارهای مالی و ملی ما هویت دهد

Share/Save/Bookmark
اقتصاد مقاومتی می خواهد به همه رفتارهای مالی و ملی ما هویت دهد
 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می خواهد به همه رفتارهای مالی و ملی ما هویت دهد تا اقتصاد ایران شخصیت متمایزی پیدا کند.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:دکتر عادل پیغامی استاد دانشگاه در همایش اقتصاد مقاومتی "پیوند فرهنگ ، سیاست و اقتصاد" گفت : نقطه محوری و اصلی در حوزه انقلاب بیداری‌ها،‌ نهضت‌ها مربوط به کلمه هویت می‌شود، این موضوع دغدغه موضوع اسلامی است، اگر هویت الهی و خدایی نباشد و گره واقعی به سیره اهل بیت (ع) انجام نشود و اگر با مباحث تاریخی گره نخوریم، بی‌هویت هستیم.
وی افزود: متاسفانه در عرصه اقتصاد و در سطح کلید واژه‌ها هم بی‌هویت هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: دغدغه در اقتصاد مقاومتی و نقطه اهرم مقاوم سازی چیزی جز هویت سازی نیست؛ آنچه باعث آسیب‌پذیری است، بی‌روح بودن رفتارها،‌ ساختارها و نهادهای اقتصادی ماست؛ آن گونه که می‌خواهیم که همسو با انقلاب اسلامی باشد، نیست و نگران اقتصاد مقاومتی هستیم.
پیغامی اظهار داشت : الگوی مصرف امروزی در خانواده ما با مصرف پدران و بزرگان ربط تاریخی ندارد، رابطه کار و کارفرما نیز همین گونه است.
پیغامی گفت : در پیوندهای افقی و عمودی باید آسیب‌شناسی به مقوله اقتصاد مقاومتی بپردازیم و بین 3 ساحت اقتصاد،‌ سیاست و فرهنگ سال‌هاست، رابطه‌ای وجود ندارد و پیوست فرهنگی برای پروژه‌های اقتصادی نیز در حد یک جریان شکلی هم انجام نمی‌شد.
وی افزود : وقتی هیئت دولت انگلیس فهرست مدارک خود را ارائه کردند، بیشتر فارغ‌التحصیلان آنها از رشته‌های ترکیبی فلسفه،‌ اقتصاد و سیاست هستند، چرا ما چنین چیزی نداریم، چرا نخبگان با این مباحث آشنا نیستند.
وی افزود: در دانشگاه‌ها و رشته‌های اقتصاد بی‌هویتی وجود دارد و انتظار تاریخی با تاریخ و فرهنگ ایرانی اسلامی و بومی در کنار جریان علمی غرب نیز وجود ندارد و حتی جریان علمی غربی هم به طور کامل مطرح نمی‌شود، چرا که آنها هم هویت مقاوم‌سازی دارند، اما آن را به ما یاد نمی‌دهند، علم را آن گونه که هست، باید یاد بدهید، امروزه در حوزه‌های علمی در مورد پول و بانک حرف می‌زنند.
پیغامی گفت: دانشجوی اقتصاد نمی‌تواند به دهه‌های اخیر در حافظه تاریخی خود عقب برود، شومپیتر در کتاب عقاید اقتصادی به شکاف تاریخی فاصله قرن هفت تا هشت هجری قمری پرداخته ،اما در منابع دیگر وجود ندارد دقیقا در این فاصله فضای شکوفایی اقتصاد اسلامی ماست، عالمی می‌فرماید اگر می‌خواهید مقاومت ملتی را ببینید، حافظه تاریخی آن را پاک کنید.
این استاد دانشگاه گفت: بعد از قاجار گسیختگی عمیق بین فرهنگ،‌ اقتصاد و سیاست داشتیم ، در دوره پهلوی هم ادامه یافت و اسناد بالادستی هم نتوانسته است گسیختگی را برگرداند.
وی افزود: مشکل در اقتصاد مقاومتی الفاظ تکنیکال نیست، بلکه در روح و جان است.
ما به مقاومت شناخته می‌شویم، امروزه با گفتن اقتصاد مقاومتی آنچه جان و روح انقلاب اسلامی بود، سیاست را فتح کردیم، اما هنوز اقتصاد را فتح نکردیم و امیدواریم همه فعالان حوزه اقتصاد هویت تاریخی را فراموش نکنند.

اقتصاد مقاومتی ؛ عرصه تفکر جدید

دکتر قاسم پورحسن عضو گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی(ره) هم در این همایش
گفت : اگر اقتصاد مقاومتی را با رویکردی ایدئولوژیک نگاه کنیم می تواند به معنای فروبستی و معانی سلبی دیگر باشد؛ این در حوزه های مختلف فکری و حتی قدرت در جامعه ما رسوخ یافته است، اقتصاد مقاومتی اعراض از عقل نیست، بلکه یک بنیان و عرضه تفکر جدید است.
وی افزود: متاسفانه همچنان در ذیل غرب می اندیشیم، تاریخ و مفاهیم ما غربی است، برخی متفکران ما توجیه می کنند که هیچ راهی به جز غرب نداریم، ما اشتباه کردیم که به مواریثمان هیچ وجه تأمل و انتقادی نداشتیم.
حسن پور گفت : در باب اقتصاد مقاومتی چیزی به نام چرخش یا گسست معرفتی بنیادین در جامعه ما شکل نگرفته است به همین دلیل وقتی کسی از آن سخن می گوید به ذهنش این گونه می آید که قطع را بطه با دنیا یا ملامت هایی که ناشی از تمدن مغرب زمین است در حالی که چنین نیست.
استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی(ره) گفت : برای اینکه راه جدیدی را شکل دهیم باید پرسش جدیدی را مطرح کنیم، به طور کلی در باب نظام یک علم همین اتفاق می افتد؛ ساختار علم این گونه نیست که باید حتماً علم در درون آموزه ها یا گفتمان های موجود غربی شکل گیرد به همین دلیل ما توان تولید فکر را نداریم.
پورحسن اظهار داشت : اقتصاد مقاومتی را تنها اقتصاد نمی دانم بلکه در درجه اول یک بنیان می دانم مانند تفکر، این راه تفکر می خواهد از قِبل تاریخ، از قِبل بازخوانی که بازخوانی ما از سنت مان می آید.
وی هشدار داد : هیچ ضرورتی ندارد که ما ذیل غرب بیندیشیم؛ میشل فوکو می گوید در غرب تفکر و فرهنگ را باید ذیل قدرت ببینید لذا به همین دلیل است که وقتی از تکنیک و تکنولوژی در غرب حرف می زنیم آنها هستند که قاهریت را به وجود می آورند. وقتی که می گوییم اقتصاد مقاومتی، می خواهیم از مقهوریت با طرح پرسش دقیق بیرون بیاییم، جامعه ای که پرسش نکند آینده ندارد، بازخوانی گذشته برای آینده است نه برای بازگشت، این نگاه بنیادی است که ایران در مجموعه قلمرو کشورهای اسلامی دارد.
پورحسن اظهار داشت: تا زمانی که نخبگان را به تفکر دعوت و آنها را سهیم نکنیم، آنچه که دغدغه های ما و مشکل ما است سرجایش خواهد بود، باید نخبگان را دعوت کنیم که به پرسش به طور بنیادی توجه کنند، بحث اقتصادی مقاومتی صرف نیست بلکه بحث فرهنگ و قد رت است، در دانشکدهای سیاسی قدرت را به مثابه چیرگی تلقی می کنیم.

تجارب تاریخی ؛ پشتوانه اقتصاد مقاومتی

حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره) نیز در همایش اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد با اشاره به اقتصاد مقاومتی در اندیشه و سیره علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران گفت: اقتصاد مقاومتی نظریه ای است که در سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری برای برنامه ریزی اقتصاد کشور مطرح شده است، سال 1395 از طرف ایشان سال اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است.
وی گفت : یکی از بهترین راه های عملی شدن اقتصاد مقاومتی استفاده از تجارب تاریخی است.
ابوطالبی تصریح کرد: سوال اصلی این است که آیا اندیشه اقتصاد مقاومتی پیشینه ای در اندیشه و سیره علمای شیع در تاریخ معاصر ایران داشته است؟ بررسی ها نشان می دهد که عناوینی چون عدم سلطه کفار، عزت مسلمین، حرمت دوستی و مودت با کفار، پرهیز از اسراف و تبذیر و حرمت تشبه به کفار، از جمله مبانی نظری علمای شیعه در مباحث اقتصادی بوده است.وی ابراز داشت: همچنین مولفه ها و الزاماتی همچون استفاده از کالای داخلی و پرهیز از کالای خارجی، کارآفرینی و حمایت از تولید ملی، مردمی کردن اقتصاد، ممانعت از خروج سرمایه های علمای شیعه در تاریخ معاصر ایران وجود دارد و می توان از روش ها و اقدامات آنها برای امروز به عنوان تجارب موفق استفاده کرد.
در ادامه همایش اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد، محمدمهدی اسماعیلی پژوهشگر هم گفت: تاریخ دویست ساله اخیر ایران همیشه شاهد نزاع دو تفکر در باره نحوه اقتصاد کشور بوده است؛ یک نگاه با فهمی که از معادلات سیاسی و اقتصادی حاکم بر نظام بین الملل وجود دارد، راه برون رفت از مشکلات و اداره کشور در اتکای به قدرت های خارجی و استفاده از توان و امکانات دول قدرتمند برای ارتقا کشور است که برخی به آن قا ئل اند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، گروه و جریان دیگر، ضمن تایید نیاز به استفاده معقول از علم، ثروت و تجارب بیگانگان، اتکای اصلی را به استفاده بهینه از توانمندی های سرشار داخلی و اعتماد به نیروی انسانی و زمینه سازی برای ر شد آنها قرار داده است.
اسماعیلی اظهار داشت : فضای عمومی سیاست گذاری و تصمیم گیری ها از ابتدای ورود تفکر پیشرفت در کشور ما، عمدتا در اختیار دسته اول قرار داشته است، لذا اصل اولیه و غالب در این تعاملات، بر آورده شدن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت این دولت ها بوده
و بهره و عایدی اقتصاد ایران از دست دادن برخی مزیت های نسبی خود است.
وی تاکید کرد : برای مقطع فعلی جهموری اسلامی ایران، به این تجارب توجه و پرهیز از ساده انگاری در ارتباط با بیگانگان مهم است و اجرای دقیق سیاست منطقی توجه به نگاه درون زا در بهبود اقتصادی کشور باید برنامه ریزی شود.
ف
 
کد مطلب: 367267
مرجع : خبرگزاری صداو سیما