تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۷
 

راهپیمایی پرشور مردم یزد

Share/Save/Bookmark
راهپیمایی پرشور مردم یزد
 
راهپیمایی پرشور مردم یزد ‌در محکوم کردن اغتشاشات اخیر ‌برگزار شد. مردم یزد با حضور در میدان شهید بهشتی، علاوه بر محکوم کردن اغتشاشات اخیر و آشوب هایی که توسط ایادی دشمن در نقاط مختلف کشور برگزار شد، صف خود را از آنها جدا کردند.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:
 
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
 آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان یزد
 آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
 آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت - یزد
سخنرانی آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان یزد
سخنرانی آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی نماینده ولی فقیه در استان یزد
کد مطلب: 408915