تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۴
 

اجتماع بسیجیان شهرداری تهران

Share/Save/Bookmark
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
 
مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه ۴ آذر با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در خانه کشتی شهدای هفتم تیر بزگزار شد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:
 پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
 پیروز حناچی شهردار تهران و سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
 پیروز حناچی شهردار تهران و سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
 پیروز حناچی شهردار تهران و سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
سخنرانی پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
سخنرانی پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
 پیروز حناچی شهردار تهران و سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
سخنرانی سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
سخنرانی سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
اجتماع بسیجیان شهرداری تهران
ع
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب: 408922