دادخواست اعتراض قانونی سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد هفت تپه

فارس , 23 دی 1399 ساعت 8:53

براساس نامه سرپرست سازمان خصوصی‌سازی دادخواست اعتراض قانونی سازمان خصوصی‌سازی پیرامون فسخ قرارداد هفت تپه به دادگاه ارائه شد.


پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: حسن علایی عضو هیأت عامل و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی دادخواست اعتراضی این سازمان را پیرامون فسخ قرارداد هفت تپه در شعبه قضایی مربوطه ارائه کرد.

براساس این دادخواست در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 38 مورخ 8 دی 99 صادره از هیأت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که طی آن خواسته سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اعلام فسخ و تأیید و تنفیذ قرارداد واگذاری مورخ 18 اسفند 94 موضوع واگذاری 95درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به انضمام سهام ترجیحی جذب نشده به میزان 4.8 درصد و استرداد سهام، سود سهام دریافت شده، ثبت در دفتر سهام شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات وارده پذیرفته نشده و حکم  به رد دعوی سازمان خصوصی‌سازی صادر شده است. اکنون ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر به رأی صادره اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره را دارد. ضمناً لایحه تکمیلی سازمان خصوصی‌سازی متعاقباً تقدیم خواهد شد.
ش


کد مطلب: 419359

آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/419359/

هم اندیشی
  http://www.hamandishi.ir