تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰
 
رشد 75 درصدی جابه‌جایی مسافر دریایی

رشد ۱۰ درصد‌ی عملیات کانتینری بنادر‌

Share/Save/Bookmark
رشد ۱۰ درصد‌ی عملیات کانتینری بنادر‌
 
بررسی عملکرد حمل و نقل دریایی در سال 1401 حاکی است که در بخش تخلیه و بارگیری بنادر تجاری رشد ۲ درصدی، در بخش عملیات کانتینری بنادر رشد ۱۰ درصدی و در بخش جابه‌جایی مسافر رشد ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، محقق شده است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: ‌به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عملکرد هفت ماهه بخش دریایی در بخش عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری، عملیات کانتینری بنادر و جابه‌جایی مسافر توسط معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع اعلام شده است.
بنا بر گزارشی که توسط آن معاونت در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است میزان تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش، عملیات کانتینری بنادر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش و جابه جایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.
* رشد ۲ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در هفت ماه نخست امسال
جزئیات عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حاکی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در ۷ ماهه سال جاری ۸۸ میلیون تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸۶ میلیون تن) ۲ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۹۲ میلیون تن ثبت شده است.
* افزایش ۱۰ درصدی عملیات کانتینری بنادر در هفت ماه امسال
عملیات کانتینری بنادر نیز نشان می‌دهد‌ میزان عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه سال جاری ۱۳۱۰ هزارTEU بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۱۹۵  هزارTEU  ) ۱۰ درصد افزایش داشته است. با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات کانتینری مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات کانتینری بنادر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ و به میزان ۱۷۹۵ هزار TEU ثبت شده است.
* رشد ۷۵ درصدی جابه‌جایی مسافر در بنادر کشور برای سال جاری
در بخش جابه‌جایی مسافر (ورودی- خروجی) نیز آمارهای حاکی است که تعداد مسافر ورودی و خروجی از بنادر در ۷ ماهه سال جاری ۸.۴ میلیون نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴.۸ میلیون نفر) ۷۵ درصد افزایش داشته است.
با بررسی روند ۱۰ ساله عملیات جابه‌جایی مسافر مشخص می‌شود که بیشترین میزان عملیات جابه‌جایی مسافر در ۷ ماهه سال ۱۳۹۸ و به میزان ۱۱ میلیون نفر ثبت شده است.
 
کد مطلب: 447908